9. DEN KONTANTE HETÆRE

Alkiphron, hetærebrev 9
Hetæren Petale gør det klart for sin grædende elsker, at hun driver en forretning. Hun kan ikke leve af tårer og blomster.

Dette brev viser, at det at være hetære er en levevej, ikke fornøjelse. Det er Petales svar på brev 8, og hun er den professionelle hetære, hvor det drejer sig om forretning, ikke om følelser – hun er ikke kold og kynisk, men bare realistisk. Simalion mener derimod – en smule urealistisk måske, at det er nok at bidrage med kærlighed og hengivenhed. Som karakter er Simalion den forsmåede elsker, der grædende står ved den elskedes dør og er overbevist om, at han ikke kan leve videre uden hende. Petale er et typisk hetærenavn i den nye attiske komedie.

Fra Petale til Simalion
Jeg ville ønske, at man kunne brødføde en hetæres hus med tårer, for så ville jeg klare mig strålende, da jeg får dem i rigelige mængder fra dig. Men nu er det sådan, at jeg har brug for penge, tøj, smykker og tjenestefolk. Det er hele mit eksistensgrundlag. Jeg har ikke arvet en lille ejendom i Myrrhinous1, og jeg har heller ikke en andel i sølvminerne2, men kun de beskedne beløb og sølle og ynkelige gaver, jeg får fra tåbelige elskere. Og efter et år er jeg blevet led og ked af at være sammen med dig. Jeg er fuldstændig forsømt og har ikke set skyggen af en lækker creme i al den tid, og jeg skammer mig over for mine veninder, når jeg tager mit gamle og lasede tarantinersjal3 om mig. Jeg har brug for noget bedre! For hvad tror du, jeg skal leve af, hvis jeg bare tilbringer tiden sammen med dig. Ja, du tuder, men det er snart overstået, jeg derimod vil virkelig komme til at sulte, hvis der ikke kommer en gavmild elsker.

Jeg er overrasket over, hvor lidt overbevisende dine tårer er. Ved min herskerinde Afrodite! Du siger, at du er forelsket, min gode Simalion, og at du ønsker, at være sammen med din elskede pige, for du kan ikke leve uden hende. Og hvad så! Har I ikke vinbægre i jeres hus? Kan du ikke få fat i smykker fra din mor og låne penge af din far? 

Lykkelige Philotis4, som Chariterne tilsmilede mere end mig. Sikken en elsker hun har i Menekleides5, som giver hende en gave hver dag – det er sandelig bedre end gråd og tårer. Stakkels mig, som ikke har en elsker, men en tudeprins. Han sender mig blomsterkranse og roser, som om jeg allerede lå i graven, og siger, at han græder hele natten. Hvis du kommer med en gave, så kom bare, men lad være med at tude. Ellers vil du komme til at plage dig selv, ikke mig.

 

Hetære, der spiller kottabos. Kylix ca. 500 f.Kr. Paul Getty Museet.
  1. Myrrinous var en deme, ’kommune’, i den østlige del af Attika.
  2. I antikken var der store sølvminer i Laurion i den sydøstlige del af Attika
  3. Ifølge antikke kilder var sjalet typisk for hetærerne.
  4. Philotis er et typisk hetærenavn.
  5. Navnet Menekleides hentyder måske til en taler i Athen (Plut. Perikles 25). Som karakter er han den perfekte elsker. Se brev 11.