OM ALKIPHRON

Alkiphron
Vi ved intet om personen Alkiphron og hans liv, han nævnes overhovedet ikke i antik litteratur, og der er intet i hans eget værk, der røber noget om forfatteren. Han levede sandsynligvis i slutningen af 2. årh. e.Kr. og bliver dermed opfattet som en del af den anden sofistik.
Værker
De tekster, der er overleveret under Alkiphrons navn, er alle fiktive breve. Der er 123 breve i alt, som er opdelt i fire grupper med breve mellem hhv. fiskere, landmænd, snyltegæster og hetærer. Se mere om Alkiphons brug af brevgenren.
Alkiphron og Lukian
Forholdet mellem Alkiphron og Lukian er omdiskuteret. Men der er så mange fællestræk hos dem både mht. sprog, holdning og inspiration fra den attiske litteratur, at mange mener, de har levet samtidigt og har påvirket hinanden – eller anvendt en fælles kilde.

Hetærebrevene
Der er overleveret 20 hetærebreve, som dels er breve mellem hetærerne indbyrdes og dels breve mellem en hetære og hendes elsker. Ét brev er fra en hetære til en mand, som ikke er hendes elsker og ét har en mand både som afsender og modtager.
Personer
Flere af personerne i hetærebrevene er historiske og omtales også i andre kilder, fx. hos Athenaios, som levede omk. 200 e.Kr. Under Personer er der en alfabetisk liste over de vigtigste og mest kendte personer samt en oversigt over de breve, de optræder i.
Temaer
I modsætning til Alkiphrons andre breve er det specielt for hetærebrevene, at mange af dem hænger sammen på den måde, at de handler om den samme begivenhed eller den samme person, eller belyser det samme emne fra flere vinkler. Et par steder er brevene direkte i dialog med hinanden. Derfor er de 20 breve her på websiden samlet i grupper med fælles personer eller fælles tema på tværs af den rækkefølge, som findes i håndskrifter og bogudgivelser. 

Oversigt over hetærebrevene 1-20. Denne rækkefølge afspejler ikke nogen kronologi.