ALKIPHRON

Alkiphron
Vi ved intet om personen Alkiphron og hans liv, han nævnes overhovedet ikke i antik litteratur, og der er intet i hans værk, der røber noget om forfatteren. Han levede sandsynligvis i slutningen af 2. årh. e.Kr., og måske kom han fra Syrien ligesom Lukian.
Forholdet mellem Alkiphron og Lukian er omdiskuteret. Men der er så mange fællestræk hos dem både mht. sprog, holdning og inspiration fra den attiske litteratur, at mange mener, de har levet samtidigt og har påvirket hinanden – eller anvendt en fælles kilde.

Hetærebrevene
De tekster, der er overleveret under Alkiphrons navn, er alle fiktive breve. Der er 123 breve i alt, som er opdelt i fire grupper med breve mellem hhv. fiskere, landmænd, snyltegæster og hetærer. Se mere under TID og GENRE.
Der er overleveret 20 hetærebreve, som dels er breve mellem hetærerne indbyrdes og dels breve mellem en hetære og hendes elsker. Ét brev er fra en hetære til en mand, som ikke er hendes elsker og ét har en mand både som afsender og modtager.
Det er – i modsætning til de tre andre grupper – specielt for hetærebrevene, at nogle af dem hænger sammen og på den måde belyser samme begivenhed gennem flere personer, eller samme person i flere situationer. Flere af personerne er historiske og omtales også i andre kilder, fx. hos Athenaios, som levede omk. 200 e.Kr. Se mere om de historiske personer og om sammenhængen mellem brevene under PERSONER.
Den korrekte nummerering af brevene er 4.1, 4.2, 4.3 osv., da hetærebrevene står som den sidste af de fire brevsamlinger.

1. Phryne som model
Fra PHRYNE til billedhuggeren PRAXITELES
“… du har skabt noget helt fantastisk, som ingen nogensinde før har set fra en billedhuggers hånd, og du har opstillet en statue af din egen elskerinde på et helligt område.”  

2. Solidaritet
Fra GLYKERA til BACCHIS
“Måske beskylder du mig for at se problemer, som ikke er der. Men, allerkæreste, du må bære over med min hetære-jalousi. For mig vil det ikke være nogen bagatel at miste Menander som elsker.”

3. Retssagen mod Phryne
Fra BACCHIS til taleren HYPEREIDES
”For selv om retssagen .. kun var rettet mod Phryne, var vi dog alle i fare. For hvis vi ikke får betaling af vores elskere, når vi beder om det, eller, når vi får betaling, bliver anklaget for ugudelighed af dem, der betaler, så kan vi lige så godt opgive den her levevej.”

4. Retssagen mod Phryne
Fra BACCHIS til PHRYNE
”retssagen er nemlig efter min mening også blevet en fordel for dig: forløbet i retten har jo bragt dig på alles læber, ikke kun i Athen, men overalt i Hellas.”

5. Retssagen mod Phryne
Fra BACCHIS til MYRRHINE
”Stakkels, dumme kvinde, som er ramlet ind i sådan et bæst! Du stoler vel sagtens på din skønhed, men Euthias vil da selvfølgelig blive ved med at holde af Phryne og se ned på Myrrhine.”

6. Venskab og jalousi
Fra THAIS til THETTALE
Men så blev hun fræk og begyndte at gøre nar af mig på grund af min makeup og min rouge! Jeg tror nu ikke, det går hende ret godt – hun har jo ikke en gang råd til et spejl! For hvis hun havde set, at hun selv var helt orangerød i ansigtet, ville hun ikke have hånet mig for at se forfærdelig ud.”

7. Hetæren og filosoffen
Fra THAIS til den unge EUTYDEMOS
”Vi er ikke dårligere til at opdrage de unge mænd, end de er. Hvis du vil, kan du jo bare sammenligne Aspasia, der var hetære, og Sokrates, der var sofist, og så overveje, hvem af dem, der var bedst til at opdrage. Så vil du nemlig opdage, at Perikles var hendes elev, og Kritias var hans.”

8. Den afviste elsker 
Fra SIMALION til PETALE
”En anden mand ville have skrevet til dig med bebrejdelser og trusler, jeg derimod skriver med ydmyge bønfaldelser. For jeg er frygteligt forelsket i dig, Petale!”

9. Den kontante hetære
Fra PETALE til SIMALION
”Jeg ville ønske, at man kunne brødføde en hetæres hus med tårer, for så ville jeg klare mig strålende, da jeg får dem i rigelige mængder fra dig. Men nu er det sådan, at jeg har brug for penge, tøj, smykker og tjenestefolk.”

10. Den svigtede hetære
Fra MYRRHINE til NIKIPPE
” .. det vil være frygteligt at gå glip af hans penge, men sandelig også at blive gjort til grin over for Thettale. Og du siger, at du afprøvet et elskovsmiddel mange gange, da du var ung. Det er sådan et middel, jeg har brug for ..”

11. Den skønne Bacchis er død
Fra MENEKLEIDES til EUTYKLES
” .. alt det folk går og siger om hetærer: at de er umoralske, at de ikke er til at stole på, at de kun har øje for egen fordel, at de altid holder sig til en, der betaler, og at de er årsag til alverdens ulykker for dem, de er sammen med, alt det gjorde hun med sin egen person til uretfærdige bagvaskelser. ”

12. En hetæres jalousi
Fra LEAINA til PHILODEMOS
Og fødderne! Store, brede og uharmoniske. Puh ha! Tænk engang at omfavne hende nøgen! Jeg tror også, hun har dårlig ånde. Mægtige Nemesis, jeg ville hellere sove med en skrubtudse! ….”

13. Hetærefest på landet
Fra NN til NN
”Musikken ophidsede os, og da vi var berusede, havde vi – du ved nok, hvad jeg mener – i tankerne. Vi strøg kærligt vores elskeres hænder, flettede blidt vores fingre ind i deres og flirtede under indflydelse af vinguden Dionysos.”

14. Hetærefest i byen
Fra MEGARA til BACCHIS
”[Myrrhine] gav sig til at ryste hofterne, så ballerne bævrede som tykmælk under silken, alt imens hun så sig tilbage over skulderen for at følge bagdelens bevægelser. Hun stønnede svagt, som om hun elskede med nogen. Ved Afrodite, jeg blev fuldstændig paf.”

15. Forretningskvinden
Fra PHILOMENE til KRITON
Det er 50 guldmønter, der skal til, ikke breve.”

16. Den magtfulde elsker 
Fra LAMIA til DEMITRIOS
”Og når du omfavner mig og kysser mig heftigt, spørger jeg igen mig selv, men med modsat fortegn: Er det virkelig ham, der er by-belejreren? Er det ham, der er hærføreren? Er det ham, der er Makedoniens frygt, Hellas’ frygt, Thrakiens frygt?  Ja, ved Afrodite, i dag vil jeg belejre ham med mit fløjtespil ..”

17. Hetæren og filosoffen
Fra LEONTION til LAMIA
”….hvor Epikur dog forsøger at kontrollere mig ved at kritisere alt, være mistroisk over for alting, sende uforståelige breve til mig og jage mig ud af sin have. Ved Afrodite, ikke en gang hvis han var en Adonis – og han er allerede nær ved de 80 – ville jeg ikke kunne holde ham ud..”

18. Hvad er Menander uden Athen?
Fra MENANDER til GLYKERA
”.. det jeg ønsker for mit liv, er til stadighed at blive bekranset med efeu fra Attika, at få en gravhøj i mit fædreland, at lovprise Dionysos hvert år ved hans alter, at fejre mysteriefesterne og skrive et nyt drama til de årlige forestillinger, hvor jeg vil le, være glad, konkurrere, være spændt – og sejre! ”

19. Hvad er Athen uden Menander? 
Fra GLYKERA til MENANDER
”Og hvad vil Menander være uden Glykera? Det er jo mig, der både lægger maskerne frem og klæder skuespillerne på, og jeg står i kulissen og vrider nervøst hænderne, indtil teatret bryder ud i klapsalver. SÅ ånder jeg, ved Artemis, lettet op, omfavner dig og giver dig et knus, du, der er den guddommelige kilde til disse dramaer.”

20. Den fuldendte hetære
Fra HETÆRERNE i Korinth til dem i Athen
Nu er der kun en eneste kvinde, der ophidser hele Hellas, en eneste. Det er Lais mig her og Lais mig der, i barbersalonerne, i teatrene, på folkeforsamlingen, ved domstolen, i rådet. Alle snakker om hende, ja ved Afrodite, selv de døvstumme priser hendes skønhed ved at nikke til hinanden.”