8. DEN AFVISTE OG ULYKKELIGE ELSKER

Alkiphron, hetærebrev 8
Den forsmåede og dybt ulykkelige elsker, Simalion, nærmest svælger i sin egen sorg over, at hans hetære afviser ham.

Simalion
er den forsmåede elsker, en karakter, som kendes fra andre litterære genrer, bl.a. den nye attiske komedie og den romerske elegi, hvor den afviste elsker grædende står ved den elskedes dør og er overbevist om, at han ikke kan leve videre uden hende. 
Petale er et typisk hetærenavn fra den nye attiske komedie. Som karakter er hun den professionelle hetære, hvor det drejer sig om forretning, ikke om følelser.
Brev 9 er Petales svar til Simalion.

Fra Simalion til Petale
Hvis du virkelig synes, at det giver dig en følelse af velbehag, eller mener, at det giver dig prestige hos nogen af dine andre tilbedere, at jeg igen og igen kommer til din dør og klager min bitre nød over for dine tjenestepiger, der blev sendt af sted med beskeder til dem, der er heldigere end mig, ja så er der en god grund til, at du ydmyger mig. Og selv om jeg ved, at min opførsel nedværdiger mig, så skal du være klar over, at ikke mange af dem, der er sammen med dig nu, ville være lige så vedholdende som mig, hvis de blev forsmået.

Alligevel troede jeg, at jeg kunne trøste mig med den stærke vin, som jeg drak rigeligt af forleden aften hos Euphronios1 for at jage nattens spekulationer på flugt. Men det havde den stik modsatte virkning: vinen fik mit begær til at flamme op, og jeg græd og jamrede, så jeg vakte medlidenhed hos dem, der forstod mig, men blev til grin hos de andre. Lidt trøst og lindring – som dog allerede er ved at visne, – har jeg i den blomst, som du under det pinlige skænderi ved selskabet rev ud af dit hår og kastede hen til mig for at vise, at du var led og ked af alle de blomster, jeg har sendt til dig.

Hvis det virkelig giver dig en følelse af velbehag, så fryd dig bare over mine kvaler, og hvis det fornøjer dig, så fortæl det bare i detaljer til dem, der er lykkeligere end mig lige nu, men hurtigt vil blive ulykkelige, hvis de kommer i min situation. Men bed hellere til Afrodite, så hun ikke straffer dig for din arrogance. En anden mand ville have skrevet til dig med bebrejdelser og trusler, jeg derimod skriver med ydmyge bønfaldelser. For jeg er frygteligt forelsket i dig, Petale! Og hvis det bliver værre, er jeg bange for, at jeg vil handle på samme måde, som en af dem, der er blevet dybt ulykkelig over kærlighedssorger. 

Hetære med fallos. Kylix 510-500 f.Kr. Museum of fine Arts, Boston.

  1. Euphronios er borger i Athen. Plinius den ældre (HN 14.120) omtaler en Euphronius, der er vinekspert. Måske skal navnet hentyde til ham.