5. RETSSAGEN MOD PHRYNE III

Alkiphron, hetærebrev 5
Hetæren Myrrhine har overtaget Phynes tidligere elsker. Bacchis udtrykker sin foragt for både Myrrhine og hendes nye elsker.

Brevet er en udløber af retssagen mod Phryne, hvor hun blev anklaget af en af sin elskere, Euthias, med krav om dødsstraf. Vi ved ikke præcist, hvad anklagen gik ud på, men måske indeholdt den en beskyldning for ugudelighed i forbindelse med hendes profession som hetære – og derfor havde sagen også betydning for alle andre hetærer. Taleren og politikeren Hypereides påtog sig at føre forsvaret og fik hende frikendt. Før retssagen havde Hypereides haft Myrrhine som hetære, men efter processen overtog Phryne hendes plads. Til gengæld blev Myrrhine hetære for Euthias, som havde tabt både sagen og Phryne, og ved at gøre det lagde hun sig ud med de andre hetærer. Bacchis er ikke en historisk person, men som karakter er hun den ærlige, trofaste og uselviske hetære. Hun er også afsender af de andre breve om retssagen, brev 3 og brev 4.

Fra Bacchis til Myrrhine
Ved min herskerinde Afrodite, jeg vil ønske, at du aldrig får dig en bedre elsker, men at Euthias, som du varter op nu, bliver sammen med dig resten af livet! Stakkels, dumme kvinde, som er ramlet ind i sådan et bæst! Du stoler vel sagtens på din skønhed, men han vil da selvfølgelig blive ved med at holde af Phryne og se ned på Myrrhine. Men du har tydeligvis besluttet dig for at provokere Hypereides, fordi han giver dig mindre opmærksomhed nu. Så Euthias har både fået den hetære, han har fortjent, og du har fået den elsker, der passer til dig. Prøv at bede ham om noget, og du vil opdage, at du har sat ild til skibsværfterne eller sætter lovene ud af kraft.1 Under alle omstændigheder skal du vide, at alle vi andre, som hylder den menneskekærlige Afrodite, foragter dig.

 

Albert Walter Wein: Phryne og Menekleides. 1948. Brookgreen Gardens. South Carolina
  1. Bacchis antyder, at Myrrhine – ligesom Phryne – kan risikere at blive anklaget for at bryde lovene, hvis hun beder Euthias om betaling.