OM LUKIAN

Lukian
Lukian levede ca. 120- 180 e. kr. Han var syrer, fra Samotasa i det nuværende sydøstlige Tyrkiet, og selv om hans modersmål var aramæisk, skrev han et smukt og formfuldendt attisk græsk. Han er en del af den anden sofistik og er en af de få store forfattere fra denne periode.  Han nævnes ikke hos andre forfatter, alt hvad vi ved om ham, stammer fra oplysninger i hans egne værker, og af dem fremgår det, at han oprindelig var retorisk uddannet og rejste meget rundt som sofistisk foredragsholder. Senere opgav han retorikken og slog sig ned i Athen, hvor han kastede sig over filosofi.
Værker
Lukian var en meget produktiv forfatter. Der er overleveret ca. 80 værker under hans navn, som dækker ret forskellige genrer, men alle har satiren som fællestræk. Man siger, at han opfandt to nye genrer: science fiction og – vigtigst i denne sammenhæng – den komiske/satiriske dialog, som blander komedien, satiren og den sokratiske dialog. Se mere om Lukian og den satiriske/komiske dialog.
De fleste af Lukians værker er længere dialoger, men fire af hans værker er en samling af korte dialoger mellem ’personer’ i en defineret gruppe: Dialoger i Underverdenen, Dialoger mellem havguderne, Gudedialoger og Hetæredialoger
Lukian og Alkiphron
Forholdet mellem Lukian og Alkiphron er omdiskuteret. Men der er så mange fællestræk hos dem både mht. sprog, holdning og inspiration fra den attiske litteratur, at mange mener, de har levet samtidigt og har påvirket hinanden – eller anvendt en fælles kilde.

Hetæredialogerne
Hetæredialogerne består af 15 samtaler mellem to eller tre personer. Nogle af dialogerne er samtaler mellem hetærerne indbyrdes, nogle er samtaler mellem en hetære og hendes elsker og tre af dialogerne er en samtale mellem en hetære og hendes mor. Samtalerne kan også inddrage hetærens eller elskerens slave.
Personer
Ingen af personerne i hetæredialogerne er kendte historiske personer, som hos Alkiphron. Lukians personer er i højere grad typer, og mange af navnene kendes som typenavne i den nye komedie.
Temaer
I modsætning til Alkiphrons hetærebreve er der ikke nogle af hetæredialogerne, der hænger sammen, hver hetæredialog har sin egen selvstændige historie. Men i flere dialoger møder vi hetærer i parallelle situationer og med de samme udfordringer, og nogle af dialogerne er bygget op over samme skabelon. Derfor er de 15 hetæredialoger her på websiden samlet i grupper under et overordnet tema på tværs af rækkefølgen fra 1 til 15 i håndskrifter og bogudgivelser.

Oversigt over hetæredialogerne 1-15.