LUKIAN

Oversættelserne af Lukians hetæredialoger kommer i løbet af 2021

Lukian
Lukian fra Samosata i Syrien levede ca. 120-180 e.Kr. Han nævnes ikke hos andre forfatter, alt hvad vi ved om ham, stammer fra oplysninger i hans egne værker.
Han skrev på græsk, og han var en meget produktiv forfatter. Der er overleveret ca. 80 værker under hans navn, som dækker flere genrer, men alle har satiren som fællestræk. Han siger selv, at han er mest stolt af at have skabt den satiriske dialog, som blander komedie og filosofi og i sin tone ligger tæt op af komedien med tydelig påvirkning fra bl.a. Menander.

Lukian hørte ligesom Alkiphron til den anden sofistik – se TID og GENRE. Forholdet mellem Lukian og Alkiphron er omdiskuteret – især fordi vi ikke ved noget om Alkiphron. Men der er så mange fællestræk hos dem både mht. sprog, holdning og inspiration fra den attiske litteratur, at mange mener, de har levet samtidigt og har påvirket hinanden – eller anvendt en fælles kilde.