TÆT PÅ ANTIKKENS HETÆRER

Hetærebreve og hetæredialoger
Hvordan levede og tænkte de prostituerede i antikkens Grækenland? Det giver denne webside et indblik i gennem tekster af to antikke forfattere: Hetærebreve af Alkiphron og Hetæredialoger af Lukian. Brevene og dialogerne er forsynet med introduktioner og kommentarer, og de græske tekster er for første gang oversat til dansk. 

Alkiphron og Lukian skrev begge omk. 200 e.Kr., men rammen om deres tekster er Athen i 300-tallet f.Kr.  Alkiphrons hetærer lever generelt et godt liv, de er smukke, selvbevidste, vidende og endda berømte. For Lukians hetærer er fattigdom og vold også en del af hverdagen. Hos begge forfattere er det hetærerne selv, der fører ordet, så vi på den måde ser livet som hetære gennem hetærernes egne briller og dermed kommer helt tæt på dem.
Det er to mandlige forfattere, som – på 500 års afstand – skriver om livet som prostitueret fra kvindernes synsvinkel; det er blot en af de mange faktorer, der gør teksterne til spændende læsning.

Hvad er en hetære?
En hetære var en prostitueret, især kendt fra oldtidens Grækenland. Ordet kommer af det græske ‘hetaira’: veninde, ledsagerske. Man kan evt. oversætte hetære med det lidt gammeldags kurtisane eller med det mere bramfri luksusludder, måske også sugar-babe, men ingen af oversættelserne rammer helt præcist.

For en velhavende borger i Athen var det hverken unormalt eller skamfuldt af have en hetære. En hetære var som regel veluddannet, så hun kunne underholde med dans og musik og tale med om litteratur og filosofi. Forholdet mellem en hetære og hendes elsker var ikke kun et seksuelt forhold, men ofte en længerevarende relation, hvor de næsten dannede et fast par – dog ikke mere fast, end mændene godt kunne have forhold til andre hetærer, og hetærerne også kunne have flere elskere.
Betalingen bestod dels af gaver som smykker og tøj, dels af penge til husholdningen. Men hvis en hetære forlangte et fast pengebeløb, var det tegn på, at hun befandt sig langt nede på rangstigen, tæt på den almindelige ludder.

To kvinder drikker og morer sig. De blottede bryster og deres hovedbeklædning viser, at de er hetærer.
TO HETÆRER VED ET SYMPOSION. Attisk vasemaleri 510-505 f.Kr. Antikensammlungen München