4. RETSSAGEN MOD PHRYNE II

Alkiphron, hetærebrev 4
Phryne blottede sine bryster for dommerne – og blev frikendt. Nu er hun mere eftertragtet end nogensinde. 

Den berømte hetære Phryne, blev stillet for retten af en af sine elskere, Euthias, med krav om dødsstraf. Vi ved ikke præcist, hvad anklagen gik ud på, men måske indeholdt den en beskyldning for ugudelighed i forbindelse med hendes profession som hetære – og derfor havde sagen også betydning for alle andre hetærer. Taleren og politikeren Hypereides påtog sig at føre forsvaret.  Han fik Phryne frikendt – og overtog hende derefter som hetære fra Euthias.
Retssagen var på alles læber, for da Hypereides fornemmede, at han var ved at tabe sagen, tog han Phryne med ind i retten, rev tøjet af hende, fremviste hende nøgen for dommerne og bad dem have medlidenhed med en, der var så smuk. På den måde fik han skræmt dommerne, der ikke turde dømme en, der var ’profet og præstinde for Afrodite’.
Bacchis er ikke en historisk person, men som karakter er hun den ærlige, trofaste og uselviske hetære, og hun taler her – ligesom i brev 3 – på alle hetærers vegne. Retssagen er også baggrunden for brev 3 og brev 5.

Fra Bacchis til Phryne
Min bekymring over den fare, du var i, min kære veninde, var ikke så stor som min glæde over, at du både er sluppet af med den lusede elsker til Euthias og har fundet dig en ordentlig elsker i Hypereides. Retssagen er nemlig efter min mening også blevet en fordel for dig: forløbet i retten har jo bragt dig på alles læber, ikke kun i Athen, men overalt i Hellas. Og Euthias vil jo blive straffet rigeligt ved ikke længere at være sammen med dig. Jeg tror, at han overskred grænsen for en elskers jalousi drevet af vrede og på grund af sin medfødte dumhed. Du kan være sikker på, at han lige nu begærer dig mere, end Hypereides gør. For Hypereides ønsker helt tydeligt at få din opvartning som tak, fordi han forsvarede dig, og han fører sig frem som den foretrukne elsker, hvorimod Euthias anspores af sin fiasko i retssagen. Så nu kan du igen forvente henvendelser, bønfaldelser og masser af penge fra ham.

Men kære veninde, du må ikke give efter for Euthias’ bønfaldelser, og på den måde gå imod vores fælles sag og få det til at se ud, som om det var Hypereides, der tog fejl. Og du må heller ikke tro på dem, der siger til dig, at hvis du ikke havde revet din chiton i stykker og blottet dine bryster for dommerne,1 så ville Hypereides ikke have været til nogen gavn. For det var hans forsvarstale, der gjorde det muligt, at du kunne gøre det på det helt rigtige tidspunkt.

 

Jean Leon Gerome: Phryne foran dommerne, 1861. Kunsthalle Hamburg

  1. Om retssagen mod Phryne, se også Athenaeos 590d-f.