3. RETSSAGEN MOD PHRYNE I

Alkiphron, hetærebrev 3
Hetæren Bacchis takker Phynes forsvarer, for han har vundet en sejr for alle hetærer, som nu kan arbejde uden frygt for en retssag.

Den berømte hetære Phryne blev stillet for retten af en af sine elskere, Euthias, med krav om dødsstraf. Vi ved ikke præcist, hvad anklagen gik ud på, men måske indeholdt den en beskyldning for ugudelighed i forbindelse med hendes profession som hetære – og derfor havde sagen også betydning for alle andre hetærer. Taleren og politikeren Hypereides påtog sig at føre forsvaret. Han fik Phryne frikendt – og overtog hende derefter som hetære fra Euthias.
Bacchis er ikke en historisk person, men som karakter er hun den ærlige, trofaste og uselviske hetære, og hun taler her – ligesom i brev 4 – på alle hetærers vegne. Retssagen er også baggrunden for brev 4 og brev 5.

Fra Bacchis til Hypereides
Vi hetærer skylder dig alle sammen tak – hver enkelt af os lige så meget som Phryne. For selv om den retssag, som skiderikken Euthias anlagde, kun var rettet mod Phryne, var vi dog alle i fare. For hvis vi ikke får betaling af vores elskere, når vi beder om det, eller, når vi får betaling, bliver anklaget for ugudelighed af dem, der betaler, så kan vi lige så godt opgive den her levevej, så vi ikke selv får problemer fremover, og heller ikke skaber problemer for dem, der er sammen med os. Men nu skal vi ikke længere skamme os over at være hetærer, fordi Euthias viste sig at være en ussel elsker. Nej vi kan være stolte af det, fordi Hyperides viste sig at være ordentlig og reel.

Vi ønsker dig al mulig lykke som tak for din velvilje mod os. For du har frelst – og skaffet dig selv – en god og hæderlig hetære, og fået alle os andre til at ønske at gøre gengæld for det, du gjorde for hende. Og hvis du ovenikøbet nedskriver den tale, du holdt til forsvar for Phryne,1 så vil vi hetærer opstille en guldstatue af dig, lige meget hvor i Hellas, du ønsker det – det kan du godt regne med!

 

Hypereides taler for Phryne foran dommerne, mens hetærerne følger sagen fra ’tilhørerlogen’. Maleri, 17-1800 tallet
  1. Hypereides’ tale var kendt i antikken, men er ikke overleveret.