INFO

Oversættelse og kommentarer
Birthe Bang Nielsen (født 1950)
Cand. mag. i græsk, latin og italiensk, Aarhus Universitet
Lektor på Horsens Gymnasium indtil 2018

Margit Kiil Jørgensen (født 1949)
Cand. mag. i klassisk filologi, Aarhus Universitet
Lektor på Silkeborg Gymnasium indtil 2017

Tekstgrundlag
Alkiphrons hetærebreve
Patrik Granholm: ALCIPHRON, Letters of Courtesans. Uppsala 2012
Benner and Fobes: The Letters of Alciphron. Loeb edition 1949

Patrik Granholm har en grundig gennemgang af tekstoverleveringen og særdeles fyldige tekstkritiske kommentarer. Som udgangspunkt er han ’manuskript-fundamentalist’ på den måde, at han, selv hvor overleveringen er usikker eller uforståelig, så vidt det overhovedet er muligt undgår tidligere korrekturforslag. I sådanne tilfælde har vi støttet os til Benner & Fobes ud fra den betragtning, at Alkiphrons oprindelige tekst har været umiddelbart forståelig.

Copyright
Oversættelserne må bruges efter gældende regler om ophavsret: Med tydelig kildeangivelse og ikke til kommerciel brug.

Kontakt
nielsenbirthebang@gmail.com
margit.kiil.joergensen@gmail.com